Liturgiczna Służba Ołtarza


Ministranci
 

        Ministrant - (od łacińskiego ministro, -are; -avi; -atum - służyć, posługiwać, pomagać) w Kościele Katolickim: osoba posługująca przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, pogrzeby, oraz nabożeństwa). Ministranci są wiernymi świeckimi.

10 zasad ministranckich

 1. Ministrant jest dzieckiem Bożym i stara się czynić dobro, a unikać grzechu.Św. Dominik Savio
 2. Ministrant jak święty Dominik Savio kocha Chrystusa, dlatego jak najczęściej łączy się z Nim poprzez Eucharystię.
 3. Ministrant chlubi się krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa.
 4. Ministrant naśladuje Chrystusa, który stał się dla nas posłuszny, aż do śmierci.
 5. Ministrant wypełnia nakazy Chrystusa: "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali".
 6. Ministrant służąc Bogu przyczynia się do tego, aby liturgia była piękna.
 7. Ministrant podczas służby przy ołtarzu zachowuje postawę modlitwy i skupienia.
 8. Ministrant kocha Matkę Bożą i z Jej pomocą głosi Królestwo Boże.
 9. Ministrant mając czyste serce promieniuje Bożą radością i jest przykładem dla swoich kolegów.
 10. Ministrant z miłości ku Bogu i ku bliźnim unika alkoholu i tytoniu.
 

Lista ministrantów Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Józefowie.

Lektorzy
 1. Jakub Danaj
 2. Maciej Kusiak
 3. Paweł Sikora
 4. Jakub Kasprzyk
 5. Miłosz Wojciechowski
 6. Wojciech Karwan
 7. Daniel Skóra
 8. Wojciech Herda
 9. Miłosz Czerwieniec
 10. Marcel Marzec
 11. Michał Buczkowski
 12. Wojciech Późniak
 13. Łukasz Ostasz
 14. Bartłomiej Gierczek
 15. Kamil Buczkowski
 16. Karol Chyrzyński
 17. Szymon Kudełka
 18. Ireneusz Szpinda
 19. Marcin Mirecki

 

 

 1. Mateusz Buczkowski
 2. Andrzej Haczykowski
 3. Michał Kasprzyk
 4. Eryk Korga
 5. Karol Kurantowicz
 6. Konrad Kowal
 7. Mikołaj Kraczek
 8. Mateusz Kudełka
 9. Mateusz Łagożny
 10. Mateusz Miciuk
 11. Kacper Mielniczek
 12. Mateusz Nieścior
 13. Kamil Nieścior
 14. Łukasz Pasierbiewiecz
 15. Kacper Studnicki

Przyjęcie kandydatów i ministrantów

 • Kandydaci na ministrantów mogą zgłaszać się bezpośrednio po I Komunii Świetej (chłopcy z klas II) lub na początku nowego roku szkolengo (strasi)
 • Uroczyste przyjęcie kandydatów do grona ministrantów będzie się odbywać w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
 • Odnowienie przyrzeczeń ministranckich będzie się odbywać w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Spotkania ministrantów

Czwartek:

 • Zbiórka ministrantów w po Mszy św. Wieczornej:
 • Msza godzina 1800 - w czasie zimowym godzina 1700;
 • Spotkanie około godziny 1830 - czasie zimowym około 1730;
 • Po zbiórce wyjście na salę gimnastyczną - Hala Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie


Sobota:

 • Hala Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie
 • (w czasie letnim boisko przy Szkole Podstawowej w Józefowie)
 • szkoła podstawowa 900;
 • gimnazjum i liceum 1030.Obecnie w naszej parafii jest 25 ministrantów i 9 lektorów.

Ministranci i kandydaci na ministrantów spotykają się również raz w tygodniu z Księdzem Tomaszem Leńczukiem. Na swoich spotkaniach chłopcy uczą się jak służyć do Mszy Świętej, przygotowują się do ważnych świąt w roku liturgicznym i poznają patronów ministrantów. Po ciężkiej pracy chłopcy udają się na sale gimnastyczną Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie.

Coroczną tradycją jest wspólne kolędowanie na świętego Szczepana i Nowy Rok. Za uzbierane pieniądze chłopcy wyjeżdżają na różne wycieczki i biwaki.
 

Łukasz Pasierbiewicz i Kacper Studnicki (opracował niektóre teksty)
KURS LEKTORSKILektorzy

Od września 2007 roku w naszej parafii prowadzony jest kurs dla przyszłych lektorów. Na zajęcie uczęszcza około 10 ministrantów z naszej parafii, w wieku 13-17 lat. Zajęcia prowadzone są przez miejscowego wikariusza ks. Marcina Jakubiaka.
Celem kursu jest odpowiednie przygotowanie młodych ludzi do posługi, której się podejmują.


Zajęcie odbywają się w każdy poniedziałek i są podzielone na 4 części:
- Formacja liturgiczna
- Formacja wewnętrzna
- Formacja biblijna
- Formacja Fonetyczna
Co tydzień  ministranci zajmują się dwiema formacjami, z których każda posiada specyficzne tematy . Chłopcy uczą się
i udoskonalają przede wszystkim: postawę fizyczna i duchową, odpowiedniego interpretowania Pisma Świętego oraz zastanawiają się nad znaczeniem Boga w ich życiu.
Finałem tych przygotowań były święcenia lektorskie, które odbyły się w dniu odpustu ku czci św. Anny  (26 lipca 2008 r.),
i zostały udzielone przez biskupa pomocniczego naszej diecezji  ks. bp. dr Mariusza Leszczyńskiego.
 


opracował Mateusz Nieścior


REGULAMIN MINISTRANCKII. Uwagi ogólne
 

 • Ministranci przychodzą do służenia minimum 10 minut przed Mszą świętą lub nabożeństwem.
 • Ministranci, służący przy ołtarzu, powinni być w stanie łaski uświęcającej, aby móc zawsze przyjąć Pana Jezusa do swego serca.
 • Ministranci nie rozmawiają ze sobą w zakrystii. Mogą jedynie półgłosem ustalić funkcje liturgiczne.
 • Strój ministranta powinien być zawsze czysty i wyprasowany.


II. Modlitwa przed i po służeniu


 • Ministranci ustawiają się do służenia minimum 5 minut przed Mszą świętą lub nabożeństwem.
 • Nawet wtedy, gdy jeszcze nie ma kapłana, ministranci sami odmawiają modlitwę przed służeniem, rozpoczynając ją znakiem krzyża. Prowadzi ją najstarszy ministrant.
 • Po Mszy świętej ministranci odmawiają modlitwę po służeniu, kończąc ją znakiem krzyża.


III. Służba liturgiczna
 


 • Służba liturgiczna odbywa się wg wyznaczonego grafiku dla poszczególnych grup ministrantów. Szczegóły są podane na osobnym grafiku.
 • Najstarszy ministrant wyznacza funkcje liturgiczne.
 • Ministranci przy ołtarzu mają zawsze złożone ręce, nie rozglądają się i nie rozmawiają.
 • Każdy ministrant zobowiązany jest do obowiązkowego służenia jeden raz w tygodniu oraz do przychodzenia na wyznaczoną grafikiem Mszę świętą niedzielną.
 • Wszystkie funkcje na Mszach świętych (dzwonienie, pateny itd.) wykonują tylko i wyłącznie ministranci.


IV. Kary i nagrody
 


 • Wobec ministranta, który będzie lekceważył sobie swoje obowiązki ministranckie będą wyciągane konsekwencje:

  a) ostrzeżenie od Opiekuna;
  b) rozmowa z Opiekunem;
  c) rozmowa z Rodzicami;
  d) zawieszenie w funkcji ministranta (czas będzie określony przez Opiekuna);
  e) wydalenie z grona ministrantów.

 • Te same zasady, co w p. 1, dotyczą także tych ministrantów, którzy poprzez swoją postawę poza służeniem i zbiórkami będą przynosili wstyd gronu ministranckiemu (kradzieże, palenie papierosów i picie alkoholu, itp.).
 • Na wspólne wyjazdy będą klasyfikowani ci ministranci, którzy będą wzorowo spełniali  służbę liturgiczną.
 • Co pewien czas, wśród wyróżniających się ministrantów, będą przyznawane nagrody.
 •  Nagrodą za solidne wykonywanie swoich funkcji jest m.in.:

  a) Korzystanie z sali gimnastycznej;
  b) Branie udziału w wycieczkach wspólnych wyjazdach itp.


V. Podział i stroje poszczególnych grup ministranckich
 


 •  Pierwszą grupę stanowią lektorzy, którzy dzielą się na:

  - lektorów mianowanych, przez Ks. Biskupa
  - ministrantów Słowa Bożego.

 • Pierwsi z nich mają pierwszeństwo w czytaniu na Mszach świętych.
 •  Drugą grupę stanowią ministranci podzieleni na III grupy. W ramach tej grupy ministranci mogą zdobywać następujące stopnie liturgiczne (w zależności od wieku i umiejętności):

  - choralista (dzwonienie dzwonkami i noszenie pateny w czasie Komunii świętej);
  - ministrant światła (noszenie świec);
  - ministrant księgi (ustawianie Mszału na ołtarzu).
  - ministrant ołtarza (obsługa ołtarza w czasie liturgii – przynoszenie wody i wina, itd.);

 • Strojem ministrantów jest biała alba. Alba (jeśli taki ma krój) przewiązana jest cingulum.
 • Trzecią grupę stanowią kandydaci na ministrantów. Ich strojem jest zwykły ubiór.

VI. Przyjęcie kandydatów i ministrantów
 


 • Przyjmowanie kandydatów ma ministrantów odbywać się będzie zawsze we wrześniu i październiku.
 • Uroczyste przyjęcie kandydatów do grona ministrantów oraz przyjęcie chłopców, którzy pragną być kandydatami na ministrantów, odbywać się będzie w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
 • Odnowienie przyrzeczeń ministranckich odbywać się będzie w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
   


   
 

 

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela 
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

 

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony