Legion Maryi

 

b_140_0_16777215_0___images_fotki-podstron_legion_maryi.jpgLegion Maryi - Prezydium p. w. Matki Bożej Niepokalanie Poczętej
w Józefowie

 

Legion Maryi jest grupą modlitewno - apostolską o duchowości maryjnej, opartej na  systemie sprecyzowanym w podręczniku "Legio Mariae". Celem Legionu Maryi jest uświęcanie jego członków poprzez modlitwę i czynną pracę apostolską.

Formacja duchowa legionistów dokonuje się poprzez ich udział w cotygodniowych zebraniach prezydium, comiesięcznych chwilach skupienia i zebraniach kurii oraz poprzez uczestnictwo w rekolekcjach legionowych i ogólnopolskim zlocie legionowym w Częstochowie.Nad wewnętrznym rozwojem legionistów i ich pracą apostolską w naszej parafii czuwa kierownik duchowy. W naszej parafii grupa legionowa istnieje od 1992 roku. Zebrania grupy czynnej odbywają się co tydzień. Natomiast grupa wspomagająca spotyka się w każdą drugą niedzielę miesiąca po sumie.

Legion w naszej parafii prowadzi następujące formy działalności:

 • przewodniczenie wspólnej modlitwie w kościele (różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia, Godzinki ku czci Matki Bożej, nowenny, nabożeństwa I sobót miesiąca (wspólnie z młodzieą);

 • prowadzenie modlitwy adoracyjnej przed Najświętszym Sakramentem w okresie Triduum Paschalnego w dniach poprzedzających uroczystości parafialne (np. odpusty);

 • prowadzenie modlitwy przy zmarłych;

 • podejmowanie corocznej duchowej adopcji dziecka poczętego i propagowanie tej formy pobożnoci;

 • indywidualne modlitwy w intencji Ojca św. w tzw.: roóżańcu papieskim;

 • popularyzacja prasy katolickiej - "Niedziela", "Rycerz Niepokalanej", "Miłujcie się", "Apostolstwo chorych";

 • propagowanie "cudownego medalika";

 • opieka nad "Kołami Żywego Różańca";

 • apostołowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, prowadzenie podwórkowego koła różańcowego w Majdanie Nepryskim;

 • odwiedziny osób chorych i samotnych w domach i szpitalach, kontaktowanie ich z kapłanami i lekarzami, wspólna modlitwa;

 • odwiedzanie rodzin z zaproszeniami na uroczystości parafialne, z opłatkami i kartami wypominkowymi;

 • nawiązywanie kontaktów z osobami zaniedbanymi moralnie i religijnie (doprowadzanie do chrztu dzieci z tych rodzin);

 • prowadzenie rozmów ze świadkami Jehowy i z osobami z kościoła polskokatolickiego;

 • wykonywanie różnorodnych prac na rzecz parafii (opieka nad grota Matki Bożej, porządkowanie grobów kapłańskich, troska o estetykę otoczenia kościoła);

 • pomoc w organizacji pielgrzymek do Krakowa - Łagiewnik, Lichenia, Częstochowy i Krasnobrodu;
Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230 (poza okresem wakacyjnym -VII-VIII)

- godzina 1700 - od października do marca (czas zimowy)

- godzina 1800 - od kwietnia do września (czas letni)

W Stanisławowie
- godzina 11 00 (w wakacje godz. 800)
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800 (1700- czas zimowy)

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony