Duchowa Adopcja Dziecka Pocz?tegob_140_0_16777215_0___images_fotki-podstron_adopcja.jpgDuchowa Adopcja Dziecka Pocz?tego jest przyrzeczeniem podj?cia si? codziennej modlitwy trwaj?cej przez okres dziewi?ciu miesi?cy. Celem tej modlitwy jest uratowanie ?ycia jednemu nienarodzonemu dziecku, któremu grozi ?mier? i uproszenie potrzebnych ?ask na ca?e jego dalsze ?ycie. Imi? dziecka obj?tego duchow? adopcj? znane jest jedynie Panu Bogu.


 

Duchowa Adopcja sk?ada si? z trzech elementów:
 

  • codzienne odmawianie jednej tajemnicy Ró?a?ca ?wi?tego
  • codzienne odmawianie modlitwy w intencji dziecka: "Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodzi?a Ci? z mi?o?ci? orazza wstawiennictwem ?w. Józefa, cz?owieka zawierzeni, który opiekowa? si? Tob? po urodzeniu - prosz? Ci? w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowa?em, a które znajduje si? w niebezpiecze?stwie zag?ady. Prosz? Ci?, daj rodzicom mi?o?? i odwag? aby swoje dziecko pozostawili przy ?yciu, które Ty sam mu przeznaczy?e? Amen."
  • podj?cie dowolnego dobrego uczynku

Duchowa adopcja jest jedna z dróg wype?nienia Jasnogórskich ?lubów Narodu Polskiego.

 
b_140_0_16777215_0___images_fotki-podstron_adopcja1.jpg
 

b_140_0_16777215_0___images_fotki-podstron_adopcja2.jpg1. Modlitwa codzienna

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodzi?a Ci? z mi?o?ci?, oraz  za wstawiennictwem ?w. Józefa, cz?owieka zawierzenia, który opiekowa? si? Tob? po narodzeniu, prosz? Ci? w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowa?em, a które znajduje si? w niebezpiecze?stwie zag?ady. Prosz?, daj rodzicom mi?o?? i odwag?, aby swoje dziecko pozostawili przy ?yciu, które Ty sam mu przeznaczy?e?. Amen.2. Dziesi?tek ró?a?ca.
3. Dobry uczynek .Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony